Liquidity là gì

Để có thể giao dịch thành công trong thị trường ngoại hối, bạn phải có khả năng xác định tầm quan trọng của thanh khoản ngoại hối là gì. Bạn nên hiểu rằng thanh khoản là một yếu tố rất quan trọng mà bạn cần biết để duy trì lợi nhuận trong thị trường ngoại hối.

Trong thị trường ngoại hối, thanh khoản có nghĩa là thị trường mở cửa giao dịch. Tất cả những người tham gia có thể mua và bán loại tiền mà họ có tại thời điểm này. Nếu bạn không thể tạo hoặc thực hiện giao dịch tại bất kỳ thời điểm nào, bạn sẽ không thể kiếm được lợi nhuận.

Thị trường ngoại hối càng thanh khoản, cơ hội kiếm tiền của bạn càng cao. Thanh khoản có hiệu lực được tạo ra bởi số lượng các bên tham gia thị trường. Ví dụ, nếu có ít người giao dịch trên thị trường, thị trường sẽ đóng cửa với người ngoài.

Một yếu tố quan trọng khác là sự phụ thuộc lẫn nhau của tất cả những người tham gia. Trong tình hình hiện tại, không có người chơi mạnh mẽ trên thị trường. Các tổ chức và ngân hàng đang nắm giữ tiền tệ của các quốc gia khác nhau. Họ cũng sẵn sàng cho vay nước ngoài để mua tiền tệ của họ.

Đây là những người chơi chính trên thị trường, nhưng không có sự tương tác chặt chẽ giữa họ. Điều này có thể là do chính trị nội bộ của họ. Không có giao dịch, những người chơi này sẽ trở nên vỡ nợ.

Sự phụ thuộc lẫn nhau của họ là bởi vì họ chỉ quản lý tiền tệ của riêng họ. Tất cả các sản phẩm từ ngân hàng có thể được sử dụng để mua tiền tệ của người chơi khác.

Phương thức thanh khoản là mua và bán tiền tệ của người chơi khác bằng cách mua lại từ ngân hàng liquidity là gì. Đây là lý do tại sao quá trình phụ thuộc lẫn nhau rất quan trọng đối với hiệu suất của thị trường.

Chìa khóa để bạn có thể giao dịch hiệu quả trong thị trường ngoại hối là thanh khoản. Biết về nó và bạn sẽ không gặp vấn đề gì trong việc tìm kiếm các cơ hội giao dịch trên thị trường.

Thêm thông tin trên trang web FIBO Group